Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

34 31 510 72

Biblioteka Publiczna w Niegowie

Biblioteka Publiczna w Niegowie

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

Regionalia

Wykaz książek o naszym regionie

Wykaz książek o naszym regionie

 • Abramski Jerzy, Encyklopedia Zawiercia. Zawiercie, 2002. ISBN 82-913341-2-0
 • Almanach Częstochowy. Red. Maciej Badorek [ i in.]. Częstochowa, 2000 ISBN 0860-7362
 • Baśnie i legendy północnej Jury. Pod. red. Justyny Siemion. Janów, 2007.
 • Białowąs Antoni, Powiat lelowski w latach 1392 – 1792. Lelów, 2005.
 • Bibliografia województwa częstochowskiego (1978 – 1980). Pod. red. Waldemara Tyrasa. Częstochowa, 1979.
 • Bibliografia województwa częstochowskiego (4. 1975 – 12. 1977). Pod. red. Waldemara Tyrasa. Częstochowa, 1979.
 • Bibliografia województwa częstochowskiego (1981 – 1983). Pod. red. Waldemara Tyrasa. Częstochowa, 1986.
 • Biblioteki publiczne województwa częstochowskiego; informator. Częstochowa, 1987.
 • Bronisz Stanisław, Pucek Krzysztof, Stróżecki Andrzej, Wy¿yna Krakowsko – Częstochowska. Wrocław, 1994. ISBN 83-900723-5-1.
 • Budny Małgorzata, Legendy i opowieści o zamkach jurajskich oraz duchach w nich mieszkających. Dąbrowa Górnicza, 2006. ISBN 978-83-921782-6-2.
 • Burzyński Roman, Tam, gdzie orle gniazda. Warszawa, 1969.
 • Czaja Stanisław, Zieliński Tomasz, Trasy na weekend po Wyżynie śląskiej i Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, Katowice, 1996. ISBN 82-7183-063-7.
 • Czajkowski Franciszek, Regestr diecezjów czyli Właściciele ziemscy w Koronie 1783 – 1784. Warszawa, 2006. ISBN 83-7181-333-3.
 • Dąbrowski Tadeusz, Jurajskie wersety. Zawiercie, 1997. ISBN 83-908270-0-X
 • Dulias Renata, Województwo śląskie: przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe. Kraków, 2004. ISBN 83-87971-70-7.
 • Hereziak Janusz, Rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej: studium historyczno – przyrodnicze. Częstochowa, 2002. ISBN 83-916542-0-6.
 • Huciski Paweł, Jura. Warszawa, 1997. ISBN 83-908472-0-5.
 • Jura Krakowsko – Częstochowska: przewodnik, Wyd. 2, Warszawa, 2003. ISBN 83-88859-10-2.
 • Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan, Leksykon zamków w Polsce. Warszawa, 2010. ISBN 978-83-213-4158-3.
 • Karpiński Jan Jerzy, W Dolinie Orlich Gniazd. Warszawa, 1962.
 • Kiełkowska Małgorzata, Kiełkowski Jan, Mirów: przewodnik po wspinaczce skałkowej Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Gliwice, 1994. ISBN 83-86054-10-7
 • Kmiotek Dariusz, Na Jurajskim szlaku: ilustrowany przewodnik po Jurze, Wyd. 3 popr. Gąbrowa Górnicza, ISBN 83-915824-5-0.
 • Kotarski Marcin, Vadenecum Krajoznawcze Ziemi Myszkowskiej. Myszków, 2007. ISBN 978-83-925949-0-1.
 • Kowalczyk Monika, Kowalczyk Artur. Jura Krakowsko – Częstochowska: z legendą wśród Orlich Gniazd. Kraków, 2005. ISBN 83-921981-3-1.
 • Krysiak Jan Bogdan, Markiewicz Józef, Skrzypczyk Stefan, Przyroda Województwa częstochowskiego. Częstochowa, 1993
 • Ksiega wypisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 136 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1591, Oprac. Krzysztof Chłopkowski. Warszawa, 2009. ISBN 978-83-897229-36-9.
 • Lustracja województwa krakowskiego 1659 – 1664. Cz. 3: Wydział Dokumentów i Indeksy, Oprac. Alicja Filniowska – Gradowska, Franciszek Leśniak. Warszawa, 2005. ISBN 83-89729-36-9.
 • Lustracja województwa krakowskiego 1659 – 1664. Cz. 2. Warszawa, 2005. ISBN 83-89729-36-9.
 • Lustracja województwa krakowskiego 1659 – 1664. Cz. 1. Warszawa, 2005. ISBN 83-89729-36-9.
 • £oś Henryk Eugieniusz, Studia nad kowalstwem wiejskim w regionie częstochowskim. Częstochowa 1974.
 • Majcher Jarek, Szlakiem Orlich Gniazd: geografia, przyroda, historia. Katowice, 2008. ISBN 978-83-7183-556-8.
 • Marzec Leszek, Mazurek Kazimierz, Suchecki Tomasz, Wyżyna Krakowsko – Częstochowska: szlaki turystyczne. Warszawa, 1981.
 • Metryka Altarii Danielowskiej. Oprac. Zygmunt Zborski. Kraków, 1993. ISBN 83-7052-189-4.
 • Michalik Stefan, Wy¿yna Krakowsko – Wieluńska. Warszawa, 1974.
 • Mikołajtis Józef, Historia literatury ziemi częstochowskiej: Zarys. Częstochowa, 1982.
 • Nowak Tadeusz, Historia Koniecpola, 2006. ISBN 1640 – 9256.
 • Orman Krzysztof, Orman Piotr, Wielka Wojna na Jurze: przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej miedzy Krakowem a Częstochową. Kraków 2008. ISBN 978-83-7396-778-6.
 • Pagaczewski Stanisław, W Krainie skał i zamków. Warazawa, 1963.
 • Pleszyniak Jerzy, Zamki Jury i ich okolice. Katowice, 2007. ISBN 978-83-60503-03-4.
 • Przewodnik turystyczny po Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa Katowickiego. Dąbrowa Górnicza, 1996. ISBN 83-904133-3-7.
 • Regestr poborowy województwa krakowskiego z roku 1680: wraz z aneksem z r. 1655. Oprac Edward Trzyma, Stanisław Zjga. Red. Stwfan Inglot. Wrocław, 1959.
 • Rezerwaty w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Katowickiego: istniejące i projektowane. Dąbrowa Górnicza, 1995, USBN 83-904133-2-9.
 • Skała Cyprian, Hetnat Marcin, Jura. Kraków, 2007. ISBN 978-83-7304-918-5.
 • Stochel Zbigniew, Częstochowa i okolice: przewodnik turystyczny. Mykanów, 2010. ISBN 978-83-9276-52-0-2.
 • Sypek Robert, Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Warszawa, 1998. ISBN 83-86245-45-X.
 • Wiśniewski Jan, Diecezja Częstochowska: opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach: będzieńskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierciańskim i żareckim oraz porajski Olsztyn. Kielce, 2000. ISBN 83-7224-289-5.
 • Województwo częstochowskie: Szkice monograficzne o rozwoju społeczno – gospodarczym. Red. Mieczysław Stańczyk. Częstochowa, 1978.
 • Województwo katowickie: informator turystyczno – krajoznawczy. Katowice, 1969.
 • Zabytki architektury i budownictwa w Polsce i województwo częstochowskie. Warszawa, 1985.
 • Zawiercie: zarys rozwoju powiatu i miasta. Oprac. Marek Grabania. Katowice, 1969.
 • Zinkow Julian, Orle Gniazda i warownie Jurajskie: szlaki turystyczne. Warszawa, 1977.
 • Zinkow Julian, Szlak Orlich Gniazd: Wy¿yna Krakowsko – Częstochowska: przewodnik. Warszawa, 1971.
 • Zinkow Julian, Podania i legendy Szlaku Jurajskiego: od Wieliczki do Ogrodzieńca i Pilicę. Częstochowa, 1987.
 • Ziemia Częstochowska, T. 4. 1961. Kraków, 1970.
 • Ziemia Częstochowska, T. 14. Częstochowa, 1984.
 • Zinkow Julian, Orle Gniazda i krajobrazy jurajskie, Wyd. 4 popr. i uz. Warszawa, 1988. ISBN 83-217-2415-8.
 • Płowecki Janusz, Szlakiem wyzwolenia ziemi częstochowskiej. Częstochowa, 1986.
 • Dorobek i tradycje ruchu robotniczego rejonu częstochowskiego w latach 1882 – 1982. Częstochowa, 1985.
 • Parma Christian, Gębuś Tomasz, Szlakiem warowni jurajskich. Warszawa, 1994. ISBN 83-89743-04-9.
 • Siewierz, Czeladź, Koziegłowy: studia i materiały z dziejów Siewierza i Księstwa Siewierskiego. Red. Feliksa Kiryk. Katowice, 1994. ISBN 83-85039-20-1
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Rys historyczny

W 1946 roku Rada Ministrów wydała dekret o organizowaniu sieci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Logo serwisu.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia