Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

34 31 510 72

Biblioteka Publiczna w Niegowie

Biblioteka Publiczna w Niegowie

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

O Bibliotece

RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI

RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI

W 1946 roku Rada Ministrów wydała dekret o organizowaniu sieci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Po dwóch latach, czyli od 1951 roku, kierownikiem biblioteki została Leokadia Haładus, wynajmowała również lokal dla biblioteki we własnym domu, ponieważ w szkole zabrakło miejsca.
Następuje powolny, ale widoczny rozkwit placówki. Po wielu latach pracy Leokadia Haładus odeszła na emeryturę

W 1981 roku stanowisko kierownika biblioteki objęła Małgorzata Gocył. Stan księgozbioru wynosił 8360 woluminów. Ogromnym problemem były warunki lokalowe. Małe pomieszczenie uniemożliwiało organizowanie imprez bibliotecznych.

W 1989 roku dzięki staraniom kierownika placówki, biblioteka została przeniesiona do większego lokalu, również w budynku prywatnym. Księgozbiór liczył już 12108 woluminów. Większe pomieszczenie pozwoli organizować dla czytelników konkursy, lekcje biblioteczne i pogadanki.

Następne przeprowadzka odbyła się do nowo wybudowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury. W tym czasie powstały punkty biblioteczne w większych miejscowościach Gminy.

Działa koło Przyjaciół Biblioteki, w ramach którego powstało kółko teatralne. Z okazji Dni Gminy Niegowa teatrzyk zaprezentował sztukę „ Legenda o Liczyrzepie”.

Zmieniają się czasy, jest coraz ciężej, co roku biblioteka otrzymuje mniej środków na zakup materiałów bibliotecznych. Pomimo to przybywa czytelników korzystających ze zbiorów.

Pod koniec 2004 roku Rada Gminy w Niegowie, Uchwałą nadała placówce Statut, czyniąc ją samorządową instytucją o osobowości prawnej. Po wpisaniu do rejestru instytucji 3 stycznia 2005 roku biblioteka działa jako samodzielna jednostka, której organizatorem jest rada gminy.

W kwietniu 2005 roku spotkała bibliotekę mała uroczystość. W związku ze światowym Dniem Książki i Praw Autorskich, w progach biblioteki zjawili się pracownicy Biblioteki Śląskiej w Katowicach z prezentem. Był to „kuferek” pełen nowych książek – symbol wiedzy wraz z różą symbolizującą piękno wypływające z tej wiedzy.

W 2008 roku biblioteka w ramach programu informatyzacji społeczeństwa IKONKA otrzymała trzy komputery dla czytelników z dostępem do internetu. Informatyzacja biblioteki pozwala na poszerzenie oferty bibliotecznej umożliwiając czytelnikom nowe sposoby poyskiwania informacji.

Zwiększono zakupy nowości wydawniczych, dzięki dotacji władz samorządowych oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na przestrzenie ostatnich lat biblioteka podjęła wiele wyzwań starają się sprostać potrzebom środowiska i ugruntować swoją pozycję w połeczeństwie. Czynnie włączyła się w realizację projektu „Interaktywana gmina Niegowa” Następny projekt zrealizowano w 2007 roku pod tytułem „Moja mała Jura”. Sponsorem było Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury.

Zgromadzenie podań i legend które w przekazach ustnych dotrwały do naszych czasów było następnym działaniem w ramach programu Leader+. Zebrane prace były wydane w formie książkowej.

Stan księgozbioru na koniec 2021r. wyniósł 17 526 woluminów, 7 zbiorów specjalnych. Stan czytelników na koniec 2021r. wyniósł 434 osoby.

Ponadto:

  • biblioteka prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalno-oświatową,
  • gromadzi, przechowuje oraz udostępnia materiały bibliotecze,
  • gromadzi i przechowuje dokumenty życia społecznego gminy oraz publikacje o regionie,
  • w bibliotece organizowane są lekcje biblioteczne, warsztaty literacko-plastyczne, konkursy, spotkania autorskie, wydarzenia kulturalne,
  • biblioteka włącza się w działalność społeczną na rzecz wsi i gminy.

Tych wszystkich spraw na pewno nie dałoby się udźwignąć gdyby nie przychylność wielu osób,  a szczególnie władz samorządowych Gminy Niegowa.

Dla biblioteki najważniejsi są czytelnicy, którzy tak chętnie do nas przychodzą, korzystają ze zbiorów i są motorem motywującym do dalszej pracy. Owocem tej pracy jest wzrost poziomu wiedzy, edukacji i kultury mieszkańców gminy.

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Rys historyczny

W 1946 ro­ku Ra­da Mi­nistrów wy­da­ła de­kret o organizowaniu sie­ci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Logo serwisu.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia