Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

34 31 510 72

Biblioteka Publiczna w Niegowie

Biblioteka Publiczna w Niegowie

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

Regionalia

Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i przechowywaniem materiałów dotyczących regionu. Placówka pełni funkcję Ośrodka Informacji o Rejonie. W bibliotece gromadzone są materiały w ujęciu historycznym jak i dokumenty życia społecznego od lat 70 XX wieku.


Rodzaje gromadzonych materiałów

Wydawnictwa zwarte: publikacje książkowe, które tematycznie dotyczą naszej gminy, bądż ich autorami są mieszkańcy gminy.

Wydawnictwa ciągle: czasopisma lokalne, regionalne tj.:

  • “Gazeta Myszkowska”
  • “Kurier Jurajski”
  • “7 dni Myszkowa”
  • “Głos Gminy Niegowa” – gazeta wydawana przez Urząd Gminy w Niegowie od 2009 r.

Wycinki prasowe: gromadzimy wszelkiego rodzaju wycinki prasowe dotyczące naszej gminy, zwłaszcza z czasopism nie będących w posiadaniu biblioteki. Tego typu materiały otrzymujemy od czytelników bądź poprzez zakup poszczególnych egzemplarzy.

Dokumenty życia społecznego: zbieramy wszelkiego rodzaju broszury, druki okolicznościowe, foldery, pocztówki, fotografie, znaczki pocztowe, plakaty, materiały wyborcze

Rękopisy (maszynopisy): są to dary od osób, które uznały że biblioteka będzie odpowiednim miejscem na ich przchowywanie. Są to m. in. prace magisterski, licencjackie, wspomnienia, szkice historyczne i inne.

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Rys historyczny

W 1946 ro­ku Ra­da Mi­nistrów wy­da­ła de­kret o organizowaniu sie­ci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Logo serwisu.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia