Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

34 31 510 72

Biblioteka Publiczna w Niegowie

Biblioteka Publiczna w Niegowie

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

O Bibliotece

KRONIKA BIBLIOTEKI

 • 2008

9 maja odbyła się lekcja biblioteczna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niegowie.

 • 2006

Maj: dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niegowie wraz ze swoją panią Marzeną Sławek uczestniczyły w lekcji bibliotecznej z okazji Tygodnia Bibliotek.

24 maja: jak co roku dzieci z Przedszkola w Niegowie odwiedziły bibliotekę. w trakcie wycieczki zapoznały się z placówką, oglądały ciekawe książeczki, rysowały swoje marzenia. w przyszłym roku znów powrócą…

Grudzień: Biblioteka Narodowa złożyła podziękowanie za udział w ankiecie na temat zawodu bibliotekarza. Badaniami objęto 68 bibliotek z województwa Śląskiego.

 

 • 2005

22 kwietnia bibliotekę odwiedzili gościez Biblioteki Śląskiej z Katowic w osobach pani Marii Gutowskiej – z-cy dyrektora Biblioteki Śląskiej, pani Anny Ćwiękowskiej dyrektorki Biblioteki Powiatowej w Myszkowie oraz instruktorek Biblioteki Śląskiej pań: Bożeny Szczykała, Lidii Przybylskiej, Magdaleny Madejskiej i Agnieszki Koszowskiej. Powodem tej wizyty był, obchodzony 23 kwietnia, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dla biblioteki w darze przywieziono „kufer”z książkami.

Na uroczystość z ramienia Samorządu przybyli – zastępca Wójta Gminy p. Mirosław Cacoń oraz Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Milewski.

 

 • 2004

Maj: Wraz z wychowawcami panią Edytą Wiśniewską i Edwardą Krakowiak, do biblioteki zawitało 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ogorzelniku. Dzieci zapoznały sięz biblioteką, sposobem zapisania się do biblioteki oraz jak korzysta się ze zbiorów, do czego służy katalog. Dzieci zadawały pytania. Na zakończenie zostali poczęstowani słodyczami.

2 czerwca do biblioteki wraz z wychowawcami panią Zenoną Beleć i Urszulą Gryl, przyszły dzieci z przedszkola w Niegowie. w trakcie wycieczki dzieci zapoznawały sięz lokalem biblioteki, przeznaczeniem, sposobem zapisywania się i zostaniem czytelnikiem. Oglądały kolorowe i ciekawe książki. Na zakończenie zostały poczęstowane słodyczami.

5 czerwca do biblioteki zawitały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niegowie kl. 4 wrazz panią Joanną Gryl. Tematem który omawiano trakcje zajęć był księgozbiór podręczny biblioteki i sposoby korzystania z tego księgozbioru, wyszukiwanie potrzebnych informacji.

 

 • 2003

4 czerwca na wycieczkę do biblioteki przyszły dzieci z Dąbrowna w towarzystwie wychowawczyni pani Haliny Walawender.

6 czerwca: przedszkolaki z Niegowy odwiedziły bibliotekę, zapoznały się z wyglądem i funkcjonowaniem placówki, oglądały wystawkę najciekawszych książek dla dzieci i dowiedziały się o sposobie korzystania z biblioteki. Dzieciom towarzyszyły panie Zenona Boleć i Urszula Gryl.

9 października odbyła się lekcja biblioteczna dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Niegowie. Tematem zajęć było „Zostajemy czytelnikami biblioteki”, w trakcje dzieci dowiadywały się: jakie jest przeznaczenie biblioteki, jakie zbiory są gromadzone, do czego służy katalog, jak należy się zachowywać, jak samodzielnie wybrać lekturę z regału. w zajęciach uczestniczyło 16 uczniów wraz z wychowawcą panią Joanną Gryl.

 

 • 2002

16 Maja dzieci z przedszkola w Niegowie, w towarzystwie pani Zenony Boleć i Urszuli Gryl, przyszły na wycieczkę do biblioteki. W trakcje wizyty dzieci zapoznawały sięz lokalem biblioteki, obejrzały wystawę najciekawszych książek, dowiedziały się jak należy zachowywać się w bibliotece, jak należy zapisać się i wypożyczać książki.

11 października Przewodniczący Rady Gminy Józef Milewski złożył podziękowania w związkuz zakończeniem kadencji 1998 – 2002 Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej pani Małgorzata Gocył (znana jako Danusia) złożyła wyrazy uznania i podziękowania za pomoc i współpracę na rzecz rozwoju naszej gminy.

 • 1998

 

 • 1997

​​​16 września w bibliotece gościła pani Helena Góralska, kandydatka na posła do sejmu.

 

 • 1996

17 lutego Przewodnicząca Koła Przyjaciół Biblioteki – Olga Maciąg brała udział wraz z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Niegowie i dyr. GOK-u w spotkaniuz redaktorami Radia Katowice. Tematem audycji było: w jaki sposób mieszkańcy wioski świętują ostatnie dni karnawału. Ola wypowiadała się w imieniu młodzieży, jak uczestniczy w obrzędach. Audycja została wyemitowana następnego dnia rano o godzinie 7.20 w Radiu Katowice.

29 lutego odbyło się w bibliotece spotkanie ludzi zainteresowanych kulturą i obyczajami naszej wsi. Rozmawiano o dawnych czasach, przesądach, które dotrwały do naszych czasów. w spotkaniu uczestniczyło 8 osób.

31 marca Koło Przyjaciół Biblioteki przygotowało Wieczór Poezji dla Klubu Abstynenckiego w Myszkowie. Wiersze znanych polskich poetów recytowały: Celina Szczepańczyk i Olga Maciąg, oprawę merytoryczną przygotowała Małgorzata Gocył.


 

31 maja pani Maria Wosik w „Gazecie Myszkowskiej” nr 22/96 w artykule „Tradycja i współczesność w Niegowie” pisze m.in.

Pięknie przebiega współpracaz GOK-iem kierowniczki biblioteki, pani Małgorzaty Gocył, nazywanej „Panią Danusią”. Miła atmosfera sprzyja dobremu samopoczuciu bywalców klubu oraz biblioteki i czytelni, tu dzieci i młodzież nabywa dobrych manier i uczą się życzliwości wobec innych. Ostatnio dobiegają końca próby spektaklu teatralnego, reżyserowanego przez panią Danusię w gronie młodzieży skupionej wokół biblioteki. Pani reżyser jest również scenografem przedstawienia (…) Panie: Małgorzata Gocył, Barbara Piłka, i Celina Szczepańczyk wykonały interesujące projekty ekslibrysówz okazji rocznic Sienkiewiczowskich i 400 – lecia Stołeczności Warszawy. Grafiki te zostały włączone do krajowego konkursu na znak książkowy. (…)
 

8 czerwca – Klub Abstynencki „Jedność” w Myszkowie zaprosił do udziału w wycieczce członków Koła Przyjaciół Biblioteki.z zaproszenia skorzystały 3 osoby. w programie wycieczki było, zwiedzanie Wisły, podróż wyciągiem na Czantorię oraz spotkanie z proboszczem ks. Zązlem w par. Kamesznica, która znana jest w Polscez wesel bezalkoholowych.

9 czerwca: Po 2 – letnich zmaganiachz tekstem, aktorami i finansami, wystawiono premierę przedstawienia „Legenda O Liczyrzepie”. Pierwsze przedstawienie oklaskiwali rodzina i znajomi. Występ bardzo się podobał. w przedstawieniu wystąpili:

 • Mateusz Szczepańczyk – Król Gór
 • Katarzyna Kozak – Zielarka
 • Olga Maciąg – Emnilda
 • Elżbieta Ciepiela – Rozwista
 • Ewa Krakowiak – Dobromiła
 • Emilia Haładus – Racibor
 • Oliwia Boroń, Marcin Chłosta i Beata Kaim jako koboldy.
 • Małgorzata Gocył – reżyser, krawcowa, scenograf.

30 czerwca: Odbyła się premiera przedstawienia z udziałem zaproszonych gości. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Józef Milewski i Andrzej Gala członkowie Zarządu Gminy.

 • 1995

28 marca: odbyła się prelekcja dla czytelników i osób zainteresowanych, na temat zdrowego żywienia. Prelekcję przeprowadziła pani Irena Biała.

kwiecień: wydano jednodniówkę „Nowiny z Gminy” redaktorkami były: Celina Szczepańczyk, Marzena Sławek, Katarzyna Kozak, Emilia Haładus oraz pani Małgorzata Gocył.

13 października (piątek) odbyło się spotkanie Kółka Teatralnegoz aktorami Teatru WiFiF. (Jarosław Filipiński, Jacek Włodarczyk, Tomasz Siemianowicz i inni.) Dyskutowano na temat pracy aktorskiej, wymieniano doświadczenia. Spotkanie p. Andrzej Szczepańczyk dyr. Gminnego Ośrodka Kultury.

Trwają próby przedstawienia „Legenda o Liczyrzepie”.

 

 • 1994

Sympatycy biblioteki zrzeszyli się w Kole Przyjaciół Biblioteki. Przewodniczącą Koła została Olga Maciąg.

 

Powstało Kółko teatralne. Pierwszą inscenizację, którą zaczęto przygotowywać do wystawienia była baśń „Legenda o Liczyrzepie”.

Listopad – odbyło się spotkanie Andrzejkowe

 

 • 1993

Na początku roku stan księgozbioru wynosił 12 665 woluminów.

W placówce biblioteki rozpoczął działalność komis podręczników. Pośredniczono w wymianie starych podręczników.

Na koniec roku zarejestrowało się 510 czytelników.

 

 • 1992

3 marca zorganizowane zostało spotkanie dla wszystkich chętnych mieszkańcówz członkami Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jedność”z Myszkowa. Przedstawiciele Klubu przedstawili swoje drogi dojścia do trzeźwości i trwania w abstynencji.

 

 • 1991

W tym roku biblioteka przeżyła kolejną przeprowadzkę. Nowe pomieszczenia dla biblioteki przygotowano w wyremontowanym przez Gminę budynku strażackim. Dużo czasu zajęło przewożenie księgozbioru, mebli i urządzenie nowego lokalu. Biblioteka była pierwszą placówką, która zajęła nowe pomieszczenia w budynku

Stan księgozbioru wynosi 12.548 woluminów.
Działają 2 punkty biblioteczne.
Zarejestrowanych jest 453 czytelników.
Założono telefon stacjonarny.

 

 • 1990

30 maja odbyła się lekcja biblioteczna dla najmłodszych uczniówz Postaszowic, pod hasłem „Wprowadzenie dzieci do biblioteki”. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z biblioteką, jak należy zachowywać się w bibliotece i jak postępowaćz wypożyczoną książką. Na przyjęcie dzieci zorganizowano wystawę najciekawszych i kolorowych książek. Na zakończenie wizyty w bibliotece najmłodsi wysłuchali bajek Jana Brzechwy w nagraniu płytowym. Dzieci poczęstowano słodyczami.

29 czerwca: z grupą zainteresowanych czytelników zorganizowana została wycieczka piesza do Mirowa. w trakcie wędrówki zebrano rośliny do zielnika. Po odpowiednim przygotowaniu zielnik będzie przechowywany w bibliotece. W Mirowie przy ognisku, opowiadano baśnie i anegdoty zasłyszane od rodziców.

 

 • 1989

W konkursie pod hasłem „ Na najlepiej czytającą klasę” pierwsze miejsce zajęła Kl.6a
II miejsce 8a
II miejsce 4 klasa
Wychowawcy oraz zwycięskie klasy uhonorowani zostali dyplomami.

W konkursie wiedzy popularno – naukowej najlepszymi byli : Paweł Gwóźdź, Tomasz Jarząb oraz Janusz Pasieka.

 

 • 1988

Biblioteka przeprowadza się do innego lokalu, na ten cel zaadoptowano pomieszczenia w prywatnym domu państwa Wawryłów.

 

 • 1981

Kierownikiem biblioteki jest Małgorzata Gocył. Biblioteka mieści się w prywatnym domu pani Leokadii Haładus.

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Rys historyczny

W 1946 ro­ku Ra­da Mi­nistrów wy­da­ła de­kret o organizowaniu sie­ci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Logo serwisu.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia