Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

34 31 510 72

Czytanie otwiera umysł

Czytanie otwiera umysł

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

RODO

Klauzula informacyjna dla użytkowników strony Fanpage na Facebooku

Klauzula informacyjna dla użytkowników strony Fanpage na Facebooku

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZEDMIOT: PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KATEGORIA OSÓB: UŻYTKOWNICY STRONY FANPAGE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NIEGOWA  NA FACEBOOKU

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony Fanpage dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/BibliotekaNiegowa1/ jest Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa  (dalej: BPGN) reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, tel. 34 315-10-72, adres e-mail: biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

Administratorem danych osobowych jest także Facebook Ireland Limited (dalej: FB), z którym Użytkownik zawarł umowę uprawniającą do korzystania z portalu społecznościowego FB. Informacje o tym, jak FB przetwarza dane:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

      2. Administrator BPGN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bibliotekaniegowa.pl

      3. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na udzielaniu odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczaniu postów oraz informowaniu o prowadzeniu działalności i wydarzeń realizowanych przez BPGN.

      4. Administrator przetwarza dane Użytkowników, którzy:

 • dokonali subskrypcji Fanpage BPGN poprzez klikniecie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na Fanpage BPGN;
 • przesłali do BPGN zapytanie poprzez prywatną wiadomość;
 • zaakceptowali zaproszenie do polubienia strony Fanpage BPGN;
 • wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook Ireland Limited.

      5.  Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników Strony Fanpage BPGN:

 • identyfikator FB (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick, które nie jest przez Administratora BPGN w  jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek);
 • inne zdjęcia (które mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji Fanpage-Użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod postami BPGN jest z Państwa strony dobrowolne;
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger.

      6. Dane osobowe w ramach Strony Fanpage BPGN są przetwarzane na warunkach oraz zasadach określonych przez FB, w celu:

 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości;
 • prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami;
 • udostępniania naszych postów jako osobie obserwującej Fanpage BPGN;
 • informowania o działalności oraz wydarzeniach realizowanych przez BPGN;        
 • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez FB danych o liczbie wyświetleń naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez FB są danymi statystycznymi, które są tworzone na podstawie obserwacji przez spółkę FB aktywności na stronie Fanpage BPGN.

   7. Dane osobowe Użytkowników Strony Fanpage BPGN będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.:

 • informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na pytania lub do momentu zakończenia współpracy; 
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy pod postami, będą one dostępne na stronie Fanpage BPGN do czasu usunięcia ich przez autora; 
 • Państwa dane osobowe gromadzone przez FB tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności podlega retencji na zasadach określonych regulaminem FB;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu obserwowania fanpage BPGN przez Użytkownika;

     8.  Prawa w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych: uzyskanie dostępu do danych (art. 15); prawo do sprostowania danych (art. 16); prawo do usunięcia danych (art. 17); prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18); prawo do przenoszenia danych (art. 20); prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21); prawo do nie podlegania zautomatyzowanym decyzjom w tym profilowaniu (art. 22).

    9. Dane osobowe Użytkowników strony Fanpage BPGN mogą być udostępnione:

 • Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 • Właścicielowi portalu społecznościowego FB na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych  pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Administrator informuje, że nie przekazuje danych użytkowników strony Fanpage BPGN poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu FB.

     10. Dane osobowe Użytkowników strony Fanpage BPGN nie będą przez BPGN przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

    11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BPGN Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (uodo.gov.pl).


Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

 1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania
  Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 5. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 6. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 7. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation


 

 

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Rys historyczny

W 1946 ro­ku Ra­da Mi­nistrów wy­da­ła de­kret o organizowaniu sie­ci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Logo serwisu.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia